Eğitim

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 9001:2008 TEMEL EĞİTİM
 • ISO 9001:2008 UYGULAMA
 • ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ
 • ISO 9001:2008 BAŞ TETKİKÇİ
 • ISO 9001:2008 REVİZYONU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
 • TOPLAM KALITE BILINCI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • ISO 14001:2004 TEMEL EĞİTİM
 • ISO 14001:2004 UYGULAMA
 • ISO 14001:2004 İÇ TETKİKÇİ
 • ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ
 • ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ÇEVRE MEVZUATI
 • BACADA VE ORTAM HAVASINDA GAZ VE TOZ ÖRNEKLEME EĞITIMLERI
 • GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM VE DEĞERLENDIRME EĞITIMI
 • TÜRK ÇEVRE MEVZUATI EĞITIMI
 • SANAYI KAYNAKLI HAVA KIRLILIĞININ KONTROLÜ YÖNETMELIĞI EĞITIMI
 • ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDIRILMESI VE YÖNETIMI YÖNETMELIĞI EĞITIMI
 • İŞLETMELERDE ATIK YÖNETIMI VE UYGULAMALARI
 • İŞLETMELERIN SKKY KAPSAMINDAKI DEŞARJ İZNIİ
 • İŞLETMELERIN ÇEVRE DENETIMI YÖNETIMI
 • İŞLETMELERDE TEHLIKELI ATIKLARIN YÖNETIMI
 • AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELIĞI
 • ÇEVRE KANUNUNA GÖRE ALINMASI GEREKEN İZINLER VE LISANSLAR EĞITIMI

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • OHSAS 18001:2007 TEMEL EĞİTİM
 • OHSAS 18001:2007 UYGULAMA
 • OHSAS 18001:2007 İÇ TETKİKÇİ
 • OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
 • KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEP ANALIZI
 • YANGIN EĞITIMI
 • ACIL DURUM PLANLAMA EĞITIMI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI UYGULAMALARININ GENEL PRENSIPLERI
 • İŞ KAZASI SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN CEZAI VE HUKUKI SORUMLULUKLAR
 • MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI
 • ENDÜSTRIYEL TESISLERDE YANGIN VE KORUNMA YOLLARI
 • İŞYERLERINDE ELEKTRIK KAZALARI VE ÖNLEM TEDBIRLERI
 • İŞ EKIPMANLARINDA GÜVENLIK TEDBIRLERI
 • MALZEMELERIN TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERINDE GÜVENLIK TEDBIRLERI
 • KIŞISEL KORUYUCU DONANIMLAR
 • ÇALIŞMA HAYATINDA ERGONOMIK UYGULAMALAR
 • İŞ KAZALARININ İNCELENMESI

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 22000 TEMEL EĞİTİM
 • ISO 22000 UYGULAMA
 • ISO 22000 İÇ TETKİKÇİ
 • ISO 22000 BAŞ TETKİKÇİ
 • GIDA MEVZUATI

16949:2002 OTOMOTİV

 • ISO / TS 16949:2002 TEMEL EĞİTİM
 • ISO / TS 16949:2002 İÇ TETKİKÇİ
 • FMEA ( HATA TÜRLERİ ETKİ ANALİZİ )
 • APQP
 • PPAP

CE İŞARETLEMESİ

 • AB DIREKTIFLERI GENEL EĞİTİMİ
 • MAKİNA EMNİYETİ
 • ÜRÜN GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI
 • ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
 • YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
 • LVD/EMC - ALÇAK GERİLİM CİHAZLARI VE LEKTROMANYATİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
 • TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ
 • BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

DİĞER EĞİTİMLER

 • 6 SİGMA
 • MSDS - GÜVENLİK BİLGİ FORMU
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
 • VERİMLİLİK ARTTIRMA TEKNİKLERİ
 • ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
 • ISO IEC 17025 LABORATUAR AKREDİTASYONU
 • ENTEGRE YÖNETIM SISTEMI İÇ TETKIKÇI EĞITIMI
 • TS EN ISO/IEC 17025:2005 LABORATUAR YÖNETIM SISTEMI EĞITIM HIZMETLERI
 • LABORATUAR YETKILENDIRME ÇALIŞMALARI EĞITIMI
 • ISO 3834-2 KAYNAKLI İMALAT KALITE YETERLILIK STANDARDI BILGILENDIRME EĞITIMI
 • GMP – İYI ÜRETIM UYGULAMALARI EĞITIMI
 • İSTATISTIKSEL SÜREÇ KONTROLÜ (İPK-SPC)
 • PROJE YÖNETIMI
 • SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNIKLERI