Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Hizmetlerimiz

 • Çevre Denetim Hizmeti
 • Çevre İzinleri
 • Çevre Lisansları
 • Çevre Yönetim Planının Hazırlanması ve İç Tetkik
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Kimyasallar Veri Girişi/ Seveso Bildirimleri
 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi
 • Tıbbi Atıkların Yönetimi
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
 • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
 • Çevre Denetim Hizmeti

21.11.2008 Tarih ve 27061 Sayılı R.G.'de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ile çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülükleri düzenlenmiştir. Çevre Denetimi Yönetmeliği ile denetime tabi tesisler; 1/1/2011 itibari ile , 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı R.G.'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında yönetmelik gereğinceEK-1 LİSTESİNDE YER ALAN FİRMALAR Çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. EK-2 LİSTESİNDE YER ALAN FİRMALAR En az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre Yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

Çevre İzinleri

Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni alması zorunludur. Firmamız Çevre İzinlerinin alınması sürecinde tesis ve faaliyete özel olarak çalışma planı oluşturulmakta ve bu süreç tamamlanmaktadır.

Çevre Danışmanlığı kapsamında alınan Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Deşarz İzni
 • Gürültü İzni
 • Çevre Lisansı

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyetlerine göre çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Çevre Lisanslarının alınması sürecinde tesis ve faaliyete özel olarak çalışma planı oluşturulmakta ve bu süreç tamamlanmaktadır. Çevre Lisansı Alımında Gerekli Belgeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik EK-3B ve EK-3Cde belirtilmiştir.

Çevre Danışmanlığı kapsamında alınan lisanslar

 • Atık Kabul Tesisi Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastikler) Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Akü Geri Kazanım Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
 • Tehlikeli Atık Bertaraf/Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı
 • PCB Arındırma/Bertaraf Lisansı
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

"Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" ve 21.11.2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi yönetmeliği uyarınca, Çevre denetimini, Çevre İzin, Çevre İzin/Lisansı' na tabi tesislerin yer aldığı EK-1 ve EK-2 listesi