Periyodik Kontroller

Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarının Kontrolü

Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378) İşletmelerde bulunan her tip kaldırma makinası,

 • Tavan Vinçleri
 • Ceraskal
 • Portal Vinç
 • Gantry Vinç
 • Mobil Vinç
 • Forklift Kaldırma Ekipmanları
 • Halat
 • Kanca
 • Sapan
 • Karabina
 • Spreader
 • Mapa
 • Kurt ağzı

Sahalarda veya işletmelerde çalışan ekipmanların durum tespiti - raporlanması ve belgelendirilmesi hizmetleri Türkiye' de ve dünyada geçerliği olan ilgili CE direktifleri; EN standartları ve yerel İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yönetmelikleri kapsamında verilmektedir.

Kazanlar ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

İşletmede kullanılan kazanların - basınçlı kapların kanuni zorunluluk ve güvenlik sebebiyle durum tespiti için

 • Görsel Kontroller
 • NDT Kontrolleri
 • Kalınlık Ölçümü
 • Hidrostatik Testlere Nezaret Kapsamında sertifikalandırma hizmetini yürütülmektedir.